Privacy Statement

Privacy Statement Fitness Matters

Company details:

Company name:            Fitness Matters
Address:                        Markensestraat 81
Postal code and city:     2583PH Den Haag
Website:                        www.fitnessmatters.nl
Contact person:            Jess Hills
Telephone number:       06-16505375
Email:                            info@fitnessmatters.nl

Personal data that is collected
Fitness Matters uses your name and email address for information sharing and invoicing.
Your telephone number is used to plan personal training sessions, and to keep in contact with you.
Fitness Matters also collects special personal data:
During the intake interview you are asked to fill out the PAR-Q (Physical Activity Readiness Questionnaire). The PAR-Q contains questions about your health in relation to physical activity. Fitness Matters uses your answers to determine whether it is safe and responsible for you to work out. During the intake interview written notes may be made with information that is important for the development of your personal training program.
During your training sessions, data relating to your personal fitness goals and needs may be recorded.
The above mentioned data is given to Fitness Matters by you. You will be asked for consent to use this data.

Data storage
Invoices are stored over a period of 7 years.
Special personal data (PAR-Q and recorded notes) are not stored digitally, unless on your own request (see data transfer). This way, Fitness Matters is sure your data is safe and cannot be hacked. Fitness Matters stores this type of personal data over a period of 5 years.

Automated decision forming
Fitness Matters does not use any form of automated decision forming.

Data sharing
Fitness Matters does not share personal data with others, unless on your own request (see data transfer).

Cookies, or comparable techniques
Fitness Matters only uses technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe upon your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone at your first visit to the website. You can disable cookies by changing the setting in your internet browser. You can also clear your browser’s history to delete the cookies on your computer.

Check, change or delete personal data and data transfer
You can always ask to check your personal data or to make changes to your personal data. You can also ask to delete your personal data. You can also ask to withdraw your consent to use your personal data.
You can ask for a transfer of your personal data. This means you can make a request to Fitness Matters to save all of your personal data to a digital file, and send this to you or to an organization you specified. This digital file is deleted immediately after we send it to you.

You can direct your request to check, change, delete or transfer your personal data or to withdraw your consent to use your personal information, via email to Jess Hills, jhfitnessmatters@gmail.com.
To be sure the request is made by you, Fitness Matters will verify your request by telephone. This is for the protection of your privacy.

Complaints about the protection of your personal data
Fitness Matters is very serious about the protection of your personal data, and takes appropriate action to prevent misuse of your data. If you think your data is not secure enough, or if you feel your data is misused, please contact Jess Hills: info@fitnessmatters.nl or 06-16505375.

Fitness Matters would like to point out that you have the possibility to direct a complaint to the Data Protection Supervisor, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Privacyverklaring Fitness Matters

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam:                 Fitness Matters
Adres:                             Markensestraat 81
Postcode en plaats:        2583PH Den Haag
Website:                         www.fitnessmatters.nl
Contactpersoon:            Jess Hills
Telefoonnummer:           06-16505375
Email:                             info@fitnessmatters.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Fitness Matters gebruikt je naam en je email adres om informatie te delen en om facturen te versturen.
Je telefoonnummer wordt gebruikt om afspraken te plannen en om contact met je te onderhouden.
Fitness Matters verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens van jou:
Bij het intake gesprek word je gevraagd om de PAR-Q in te vullen (Physical Activity Readiness Questionnaire). In deze vragenlijst worden vragen gesteld over je gezondheid in relatie tot fysieke activiteit. Fitness Matters gebruikt deze gegevens om te bepalen of het veilig en verantwoord is om te trainen. Eventueel worden aanvullende aantekeningen gemaakt die belangrijk zijn voor jouw trainingsprogramma.
Tijdens de trainingssessies kunnen ook gegevens worden genoteerd in relatie tot jouw persoonlijke fitnessdoelen.
Bovenstaande gegevens worden door jou verstrekt, en er wordt toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken.

Opslag van persoonsgegevens
Facturen worden gedurende een periode van 7 jaar bewaard.
Bijzondere persoonsgegevens (PAR-Q en eventuele aantekeningen dan wel notities) worden niet digitaal opgeslagen, tenzij dat op jouw eigen verzoek is (zie gegevensoverdraagbaarheid). Zo stelt Fitness Matters zeker dat gegevens over jouw gezondheid veilig zijn en niet gehackt kunnen worden. Fitness Matters bewaart jouw hard-copy gegevens gedurende een periode van 5 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fitness Matters maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fitness Matters deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dat op jouw eigen verzoek is (zie gegevensoverdraagbaarheid).

Cookies, of vergelijkbare technieken
Fitness Matters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitness Matters.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Fitness Matters van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit computerbestand wordt direct na versturen verwijderd.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar via email naar Jess Hills, jhfitnessmatters@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal Fitness Matters telefonisch jouw verzoek verifiëren. Dit ter bescherming van je privacy.

Klachten over de bescherming van persoonsgegevens
Fitness Matters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jess Hills via info@fitnessmatters.nl of via 06-16505375.

Fitness Matters wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons